‘Ar-Ge Yenilik Destek Mekanizmaları Çalıstayı’ gerçekleştirildi

Belma A. ÖZGEN

Ar-Ge destek mekanizmalarının daha etkin hale getirilmesine yönelik önerilerin ve çalıştay çıktılarının tartışıldığı ‘Ar-Ge Yenilik Destek Mekanizmaları Çalıştayı’ bugün Ankara TÜBİTAK Feza Gürsey Salonu’nda gerçekleştirildi.

Dünya Gazetesi’nin çalıştaya özel hazırladığı ‘Ar-Ge Merkezleri’ eki ile yer aldığı çalıştayın ilk oturumuna TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal video konerans ile katılım gösterdi.

Çalıştayın ilk oturumunda Ar-Ge destek mekanizmaları yararlanıcıları olan sektör temsilcileri, fonlayıcı kuruluş temsilcileri ve kolaylaştırıcı rol oynayan arayüz kuruluşları temsilcileri açık oturumda görüşlerini dile getirdiler.

Çalıştayın öğleden sonra gerçekleştirilen ve TÜBİTAK Başkanı Prof.Dr.Hasan Mandal’ın da katıldığı çalıştayın ikinci oturumunda ise, mali destek programlarına başvuru öncesinde/sonrasında ve yürütülmesi sırasında karşılaşılan sorunlar ve güçlükler tartışıldı, değerlendirildi ve mevcut Ar-Ge yenilik destek mekanizmalarındaki uygulamaların iyileştirilmesine yönelik görüşler dile getirildi.

Mali destek programlarına başvuru süreci ve yürütülmesi sırasında karşılaşılan güçlüklerin de tartışılarak değerlendirildiği, Ulusal Ar-Ge inovasyon ekosisteminin paydaşlarının katılımıyla gerçekleşen “Ar-Ge Yenilik Destek Mekanizmaları Çalıstayı” sonrası hazırlanan raporun, politika yapıcılara sahanın bakış açıları ile yol gösterici olması hedefleniyor.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir