Asya Kalkınma Bankası 2022’de Asya-Pasifik Ülkelerinin Toparlanması İçin 20,5 Milyar Dolar Tahsis Etti

MANİLA, 24 Nisan (Xinhua) — Asya Kalkınma Bankası (ADB) yeni ekonomik zorluklar ve krizlere rağmen Asya-Pasifik ülkelerinin Kovid-19 pandemisinin ardından toparlanmasına yardımcı olmak amacıyla geçen yıl kendi kaynaklarından 20,5 milyar ABD doları tahsis ettiğini bildirdi.

Asya Kalkınma Bankası’nın Pazartesi günü yayımladığı 2022 yıllık raporuna göre 20,5 milyar dolarlık bütçe hükümetlere ve özel sektöre sağlanan kredi ve teminatlar, hibeler, öz sermaye yatırımları ve teknik desteği kapsıyor. Merkezi Manila’da bulunan kredi kuruluşu ortak finansman olarak 11,4 milyar dolarlık bir ek bütçeyi devreye soktu.

Banka, 2022 yılında iklim değişikliğinin zararlarını azaltma ve uyumlandırma çalışmalarını finanse etmek üzere 6,7 milyar dolarlık bir bütçe ayırarak 2019-2030 yılları arasında toplam 100 milyar dolarlık kümülatif iklim finansmanı sağlama amacına bir adım daha yaklaştı.

Asya Kalkınma Bankası bölgede giderek derinleşen gıda krizini çözmek adına toplam 14 milyar dolarlık gıda güvenliği programı kapsamında 3,7 milyar dolar tahsis ederek en fazla ihtiyaç halindeki kişilere temel gıda yardımında bulundu ve gıda üretim sistemlerini güçlendirdi.

Kurum, ekonomik iyileşmeyi desteklemek için kurumsal reformları finanse etmenin yanı sıra kamusal hizmet teminini ve başlıca ekonomik sektörlerdeki büyümeyi güçlendirdi. Özel sektör için sağlanan 3,9 milyar dolarlık taahhüt, zorlayıcı iş ortamıyla mücadele eden girişimlere sağlanan hayati önemdeki likidite desteğini içeriyor.

Asya Kalkınma Bankası aynı zamanda, ekonomik esnekliğin tesisine katkıda bulunan altyapı, eğitim, sağlık ve benzeri sosyal sektörlere nitelikli muhtelif yatırımlar yaptı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir